Giữ chổ tên miền tại CIP MEDIA

Giữ chổ tên miền tại CIP MEDIA

Backorder tên miền là gì? Backorder là một dịch vụ hỗ trợ để giúp bạn cố gắng có một tên miền khi nó trở nên có sẵn để đăng ký.

 

  • Bạn cần thiết tham khảo về các trạng thái của tên miền khi hết hạn và vòng đời của tên miền từ khi Available cho đến Released (Available) giúp cho tên miền được sử dụng trở lại một cách đạt hiệu quả tối ưu hơn? Vì thế bạn cần phải tìm hiểu rõ hơn.
  • Dịch vụ Backorder là gì? Bạn chỉ cần hiểu đơn giản: đây là dịch vụ trả phí giúp bạn sở hữu một suất ưu tiên đăng ký tên miền, nếu rơi vào trạng thái tự do (trạng thái được phép đăng ký) hoàn toàn tự động.

       → Tức là khi tên miền vừa tự do hệ thống sẽ đăng ký tự động ngay với thông tin của bạn. Nếu gặp trường hợp, có rất nhiều người cùng đăng ký Backorder thì hệ thống sẽ được đấu giá và sau đó tìm ra người mà đặt giá cao nhất.

  • Mức chi phí để chi trả cho dịch vụ Backorder tên miền: Tùy vào mỗi dịch vụ backorder khác nhau thì sẽ có mức chi phí khác nhau dao động từ khoảng (20 - 100)$,

      → Nhưng nhiều người cùng backorder thì sẽ đấu giá nên đây không phải là mức giá cuối cùng, và vì thế bạn backorder trượt sẽ được hoàn trả lại số tiền và có thể dùng nó để backorder lần sau.

  • Ví dụ chi phí cho mỗi lần backorder là 20.98$ bao gồm:

             + Tên miền được theo dõi 

             + Mức giá khởi điểm là 10$

             + Đầu tiên cho tên miền cới chi phí 1 năm

Bên cạnh đó, ở các nhà cung cấp dịch khác như: SnapNames.com, NameJet.com có mức giá sẽ cao hơn 59$, 69$ đảm bảo hệ thống của bạn mạnh hơn.