Tên miền là gì ? Giữa tên miền và thương hiệu có mối liên hệ như thế nào?

Tên miền (theo TT09/2008/TT - BTTTT): là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm “.”
Ví dụ: Vnetwork.vn ; Runsystem.net; Onamae.com
Thương hiệu - theo định nghĩa của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO: là một trong các dấu hiệu đặc biệt để nhận biết một sản phẩm hàng hoá hay một dịch vụ nào đó được sản xuất hay được cung cấp bởi một cá nhân hay một tổ chức.
Như thế, tên miền và thương hiệu là hai khái niệm hoàn toàn độc lập với nhau. Nhưng trên thực tế:

        + thương hiệu bảo vệ công việc kinh doanh trong xã hội thực

        + tên miền bảo vệ thương hiệu trong xã hội ảo trên mạng internet

→Bởi vậy, việc đăng ký tên miền có thương hiệu thực chất cũng là bảo vệ công việc kinh doanh của mỗi chủ thể.

Cấu trúc tên miền?

Lưu ý về một số tên miền quốc tế đuôi mở rộng mới đặc biệt, chi phí đăng ký cao

Các Tên Miền Được Chia Thành Các Loại

Nguyên tắc đăng ký tên miền? Những lưu ý để chọn được một tên miền tốt nhất?

Hệ thống tên miền (Domain name system - viết tắt là DNS)

Thông tin Whois là gì? Tôi muốn bảo mật thông tin này thì phải làm thế nào?