BẢNG GIÁ HOSTING

Hosting cơ bản

Hosting cơ bản

 • Gói 2Gb

  Hosting cơ bản

 • Dung lượng: 2Gb
 • Băng thông: 50Gb
 • Email: 10
 • Addon Domain: 3
 • FTP: 3
 • MySQL: 3
 • 2.300.000 đ

  2.500.000 đ
 • MUA NGAY
 • Gói 5Gb

  Hosting cơ bản

 • Dung lượng: 5Gb
 • Băng thông: 150Gb
 • Email: 25
 • Addon Domain: 10
 • FTP: 10
 • MySQL: 10
 • 4.800.000 đ

  5.200.000 đ
 • MUA NGAY
 • Gói 7Gb

  Hosting cơ bản

 • Dung lượng: 7Gb
 • Băng thông: 300Gb
 • Email: 50
 • Addon Domain: 15
 • FTP: 15
 • MySQL: 15
 • 6.000.000 đ

  6.800.000 đ
 • MUA NGAY
 • Gói 10Gb

  Hosting cơ bản

 • Dung lượng: 10Gb
 • Băng thông: 500Gb
 • Email: 60
 • Addon Domain: 20
 • FTP: 20
 • MySQL: 20
 • 7.200.000 đ

  8.150.000 đ
 • MUA NGAY
 • Gói 12Gb

  Hosting cơ bản

 • Dung lượng: 12Gb
 • Băng thông: 700Gb
 • Email: 100
 • Addon Domain: 25
 • FTP: 25
 • MySQL: 25
 • 9.600.000 đ

 • MUA NGAY
 • Gói 14Gb

  Hosting cơ bản

 • Dung lượng: 14Gb
 • Băng thông: 900Gb
 • Email: 120
 • Addon Domain: KGH*
 • FTP: KGH*
 • MySQL: KGH*
 • 10.800.000 đ

 • MUA NGAY
 • Gói 20Gb

  Hosting cơ bản

 • Dung lượng: 20Gb
 • Băng thông: KGH*
 • Email: KGH*
 • Addon Domain: KGH*
 • FTP: KGH*
 • MySQL: KGH*
 • 12.000.000 đ

 • MUA NGAY
Hosting thương mại

Hosting thương mại

 • Gói 30Gb

  Hosting thương mại

 • Dung lượng: 30Gb
 • Băng thông: KGH*
 • Email: KGH*
 • Addon Domain: KGH*
 • FTP: KGH*
 • MySQL: KGH*
 • 16.000.000 đ

 • MUA NGAY
 • Gói 40Gb

  Hosting thương mại

 • Dung lượng: 40Gb
 • Băng thông: KGH*
 • Email: KGH*
 • Addon Domain: KGH*
 • FTP: KGH*
 • MySQL: KGH*
 • 20.000.000 đ

 • MUA NGAY
 • Gói 50Gb

  Hosting thương mại

 • Dung lượng: 50Gb
 • Băng thông: KGH*
 • Email: KGH*
 • Addon Domain: KGH*
 • FTP: KGH*
 • MySQL: KGH*
 • 24.000.000 đ

 • MUA NGAY
CloudServer Riêng

CloudServer Riêng

 • Server 60Gb

  CloudServer Riêng

 • Dung lượng: 60Gb
 • Băng thông: KGH*
 • Email: KGH*
 • Addon Domain: KGH*
 • FTP: KGH*
 • MySQL: KGH*
 • 28.000.000 đ

 • MUA NGAY
 • Server 70Gb

  CloudServer Riêng

 • Dung lượng: 70Gb
 • Băng thông: KGH*
 • Email: KGH*
 • Addon Domain: KGH*
 • FTP: KGH*
 • MySQL: KGH*
 • 32.000.000 đ

 • MUA NGAY
 • Server 80Gb

  CloudServer Riêng

 • Dung lượng: 80Gb
 • Băng thông: KGH*
 • Email: KGH*
 • Addon Domain: KGH*
 • FTP: KGH*
 • MySQL: KGH*
 • 36.000.000 đ

 • MUA NGAY
 • Server 90Gb

  CloudServer Riêng

 • Dung lượng: 90Gb
 • Băng thông: KGH*
 • Email: KGH*
 • Addon Domain: KGH*
 • FTP: KGH*
 • MySQL: KGH*
 • 40.000.000 đ

 • MUA NGAY
 • Server 100Gb

  CloudServer Riêng

 • Dung lượng: 100Gb
 • Băng thông: KGH*
 • Email: KGH*
 • Addon Domain: KGH*
 • FTP: KGH*
 • MySQL: KGH*
 • 44.000.000 đ

 • MUA NGAY